ترك مكان ؛يكي از شيوه هاي امر به معروف

ترك مكان ؛يكي از شيوه هاي امر به معروف

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في‏ آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُم‏ هر گاه كسانى را ديدى كه آيات ما را مسخره مى‏كنند، از آنها روى بگردان‏    بعضي از مردم در مجالس حرام مي نشينند و وقتي از آنان سوال مي شود چرا نشسته...

ادامه مطلب ...