خبرخوان

آرشیو "محتوا"

ماجرای کبودی دهان آیت الله قاضی

ماجرای کبودی دهان آیت الله قاضی

در احوالات حضرت آیت الله قاضی طباطبایی است که ایشان 26 سال ریگ در دهان نگه داشتند تا مبادا حرفی بیهوده بزنند . از آیت الله سید محمد حسینی همدانی نقل است که داخل دهان مرحوم قاضی کبود بود . از ایشان علت را پرسیدم ؟ ایشان...

نشریه شماره 16راهنمای سعادت

نشریه شماره 16راهنمای سعادت

نشریه شماره 16راهنمای سعادت      ...

آمارگیر وبلاگ