وصیتنامه مهندس شهید عبدالمهدی مغفوری

وصیتنامه مهندس شهید عبدالمهدی مغفوری

آنچه برای بنده مهم بوده عمل به تکلیف شرعی و انجام وظیفه بود وصیت نامه شهید خطاب به همسرش بسم الله الرحمن الرحیم   همسر عزیزم زهرا خانم سلام امیدوارم در راه انجام وظائف و تکالیف شرعی و الهی خودت موفق موید باشی. بنده...

ادامه مطلب ...