در  شهرستان رابر ،خانه تکانی خانه مادر شهید تیمور شمس الدینی به همت حلقه صالحین شهیده فهیمه سیاری و همچنین مسابقه کتابخوانی در بین سرگروه های حلقه های صالحین

در شهرستان رابر ،خانه تکانی خانه مادر شهید تیمور شمس الدینی به همت حلقه صالحین شهیده فهیمه سیاری و همچنین مسابقه کتابخوانی در بین سرگروه های حلقه های صالحین

به گزارش  صالحین رابر،  اعضای حلقه صالحین شهیده فهیمه سیاری  با حضور در خانه مادر شهید تیمور شمس الدینی، ضمن صحبت با مادر شهید با توجه به نزدیک بودن سال نو به خانه تکانی پرداختند.   و در ادمه فعالیت های صالحین...

ادامه مطلب ...