شنبه96/10/2فرمانده سپاه ثارا…کرمان سردارابوحمزه باپاسداران,سربازان,مسئولین بسیج,سرمربیان,مربیان وسرگروه های صالحین رابردیدارکردند

ودرخصوص فتنه 88بیاناتی ایرادنمودند.ازبسیجیان ونیروهای انقلابی خواستارشدند که ازمسئولین درخصوص موضع گیری هایشان بافتنه88مشخص شود وازکلیه آحادجامعه درخصوص فرمایشات حضرت آقا که بحث مطالبه گری ازمسئولین ومدیران جامعه میباشد راداشته باشند.

برای دیدن خبر و عکس های مراسم به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://nahiyerabor.salehin.ir