همسر شهید اندرزگو، اسطوره مبارزه با رژیم پهلوی، اخیرا در مصاحبه ای با وحید یامین پور و در قالب مستند شاهد عینی به بیان خاطره ای جالب توجه از پیش بینی این شهید بزرگوار درباره رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته است. به گزارش رجانیوز، كبری سیل سه پور که به بهانه تهییه مستند شاهد عینی مقابل دوربین رفته بود، با اشاره به خاطره ای از همسر شهیدش سید علی اندرزگو از پیش گویی این شهید بزرگوار درباره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب آنهم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد. همسر شهید در پاسخ به سوال یامین پور مبنی بر اینکه

[aparat id=”gunIQ”]