حضور حضرت آیت الله حائری شیرازی در جمع استادیاران ارکان شجره طیبه صالحین در دوره توانمند سازی در مورخه 96/4/96 در استان کرمان

ویژه برنامه این دوره حضور حضرت آیت ا… حائری شیرازی در کلاس اخلاق و سخنرانی ایشان برای مدرسین دوره بود که محتوای سخنرانی ایشان در ارتباط با ولایت الله و ولایت طاغوت بود و اینکه در زندگی ،انسان باید سعی کند که ولایتش الهی باشد.

یعنی مجاری و مجرا ، تمثیلی که ایشان برای مجاری و مجرا به کار بردند مثل برق و سیم برق یا آب و لوله آب بود که لوله آب  مجرای آب است که باید روی انسان (یعنی محلی که آب در آن جاری شود) که انسانها مجاری ولایت الهی هستند.

و آبی که جاری می شود صفات و ویژگی های ولایت الهی است.

ویژگی های ولایت الهی:1-با مردم مدارا کند 2-اهل صداقت باشد3-مروت نسبت به مردم دارند4-دوستی و محبت را روی مردم پیاده کنند.

ویژگی های طاغوت:1-انسانها را دوست ندارند2-اهل مودت نیستند3-آدم کشی می کنند.

که الان ولایت طاغوت در داعش و تکفیری ها و دشمنان اسلام ظهور پیدا کرده که قبل از انقلاب ، شاه ولایت طاغوت روی او پیاده شده بود.طاغوتی که، ولایتی که بر آن حاکم بود ولایت طاغوت بود که مردم را شکنجه می داد، ولی حضرت امام ولایت الله بودند که توانستند ویژگی های ولایت الهی را به مردم منتقل کنند.

اگر می خواهید ولایت الهی شوید و اگر می خواهید به کسی تذکر دهید قبل از آن اگر تحقیر و تمسخر و عیب رویش بگذاریم این ولایت طاغوت است.

باید سعی کنیم هر شخص ولایت الهی را روی خودش پیاده کند وعیوب ونقص را از خودش دور کند و در آخر شما که در صالحین هستید اگر می خواهید تأثیر گذار باشید 99% به خود سازی بپردازید که اگر خودسازی کنیم نیاز به تبلیغ نیست و رفتار و برخوردما روی مردم تأثیر می گذارد.

n00148319-b

IMG_0493

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :