1hashemi

پس از انتخاب منتظری به قائم مقام رهبری داماد او سید هادی هاشمی ریاست دفتر وی را بر عهده گرفت و با نفوذ دربیت آقای منتظری به برنامه ریزی پرداخت

مهدی هاشمی در اعترافات خود خطاب به منتظری می نویسد:

وضعیتی که ارتباط من با حضرتعالی را پوشانده بود چیزی جز سو استفاده از برکات وجودی حضرتعالی نبود)

مهدی هاشمی در جای دیگر اظهار می کند:( آخرین و خطرناک ترین اندیشه انحرافی من این بود که با موقعیتی که نزد فقیه عالی قدر برای خودم درست کرده ام و با اعتماد مطلق بیت ایشان انتقام بی مهری ها و کم لطفی هایی که مسئولین نسبت به من اعمال کرده و قصد حذف کامل را از صحنه دارند بگیرم و در این رهگذر از توطئه گری و افشاگری تهمت زدن ،جو سازی و ایجاد بد بینی دریغ نمی ورزیدم و از نظر نفسانی خود را متکی به جهات مختلفی می دیدم از حمایت رهبری آینده انقلاب گرفته تا محبوبیت نزد اقشار ناراضی جامعه و افراد تند رو

برگرفته از مرکز اسناد انقلاب اسلامی